Guttorm Gran jr. (1979-2001)

siden oppdateres

Guttorm Gran jr. ble bokstavlig talt født inn i bryggeriet. Det var aldri noen diskusjon hva han skulle bli når han ble stor. Guttorm sr. hadde forlengst lagt sin plan. Guttorm skulle ta Bryggerihøyskolen og bli Bryggerimester og ta over etter ham og brødrene Petter og Einar skulle ta henholdsvis økonomi- og markedsføringsutdannelse. Det var best å være helt selvforsørgende mente Guttorm, og han fikk det som han ville. (Han fikk som regel det.) Ungeflokken på seks vokste opp midt i hjertet av bryggeriet: Leilighet ble bygget i etasjen over brygghuset og rett under maltloftet, med administrasjonene praktisk beliggende tvers over gangen.

Screen Shot 2014-03-10 at 1.21.40 AM

Hildeborg og Guttorm fikk 6 barn, her utenfor leiligheten på Bryggeriet: Fra venstre: Guttorm sr, Kirsti, Hildeborg, Ruth, Einar, Petter, Ingrid, Guttorm jr.

En ny Generasjon Gran Overtar!

junior
Etter Guttorm Grans død 1979, gikk eldste sønnen Guttorm jr. inn i stillingen som disponent. Brødrene Petter og Einar Gran drev hver sin butikkvirksomhet, og svogrene Lars Fearnley (gift med Ingrid) og Tor Erik Skeie (gift med Kirsti) hadde butikk i hhv. Oslo (Økern) og Tønsberg. Alle aksjene i Grans ble fordelt mellom søsknene som også utgjorde styret.

Guttorm jr. hadde ledet den daglige driften på Bryggeriet i mange år før sin fars bortgang. Petter Gran var en visjonær innen dagligvare og mange husker sikkert BIVA-kjeden i Sandefjord. Der fikk man kjøpt Øl og mineralvann fra bryggeriet og det meste annet til svært lave priser. Etterhvert ble Bivaforretningene omgjort til Grans Lavpris og utsalgene ble fler og fler. Petter ledet Biva Sentral-Lager og Guttorm drev Bryggeriet. Resten av søsknene drev Grans-utsalg. Dette var lenge før andre kjeder etablerte seg i Norge.

Ølbevegelsen

Grans Lavpris vokser!

Bryggeriet hadde nå utsalg i alle byer på Øst-landet, og snart skulle det være mulig å kjøpe “Norges rimeligste bryggerivarer” fra Sørlandskysten og helt til Stavanger. 39 utsalg totalt! Økonomien var god, salget var jevnt stigende, og fremtidsutsiktene virket lyse. Men etterhvert ble det klart at et familieselskap med fem søsken ville møte store utfordringer ved neste generasjonsskifte. Den produktive familien hadde nemlig 17 arvinger i neste ledd, og det ble besluttet å selge farens livsverk mens bedriften gikk så strykende. Hva viste man vel om fremtiden?

1989: Guttorm Gran kjøper bryggeriet selv
I 1989 bestemte Guttorm Gran seg for å kjøpe ut sine søsken. Han opprettet Grans Holding A/S som skulle eie 90,1% av aksjene i Grans Bryggeri A/S, mens han privat skulle eie 9,9%. Dermed satt Guttorm med full styring over bryggeriet og et stort lån i banken.
De første årene etter det Kapital beskrev som FBO (“Family Buy Out”) hadde bryggeriet meget gode resultater.

Grans-land:

kart grans lavpris

Grans hadde i denne perioden 39 utsalg fra Stavanger i vest, Halden i øst og Hamar i nord.

“Colakrigen” og nye kjededannelser
Utover 90-tallet merket Guttorm at konkurransen hardnet til. Pepsi Cola skulle for alvor inn i det norske markedet, og prisene ble kraftig presset under “Colakrigen”. Innføringen av plastflasker for mineralvann, resulterte i store strukturendringer i bransjen med utfasing av den gamle 0,35 l. glassflasken. I tillegg måtte Grans Bryggeri investere i en tappekolonne for plastflasker.

nytt kontor

Nye kontorlokaler i 1986.

 

ellen og gutt

Grans Bryggeri mottar bevaringsprisen for det store påbygget i 1984, gjort i samme stil som mursteinsbygget fra 1899. Stolte prismottagere: Ellen og Guttorm Gran.

Dette skjedde samtidig med at rentene i banken var på historisk høyt nivå og at noen dagligvarekjeder ekspanderte voldsomt, og Granskjeden merket den økte konkurransen. Bryggeriet gikk bra, men ikke bra nok for å betjene de store lånene i banken. Det ble noen år med søvnløse netter for Ellen og Guttorm Gran som hadde satset alt på Bryggeriet.

Guttorm Gran jr. tar grep!
Heldigvis hadde Bryggeriet vært ute i hardt vær før og Guttorm var ikke redd for å teste ut helt nye utråkka veier. Han var forutseende og mente at tiden var inne for å tenke nytt: Grans måtte skaffe seg noen strategiske allianser for å kunne møte fremtiden. En av flere muligheter var Rema 1000 ved Odd Reitan i Trondheim. Det skulle vise seg å bli et lykketreff.

 

Eksklusiv avtale med Rema 1000 i 1996

Odd Reitan, Colonialmajoren fra Trondheim, tok vel imot følget fra Sandefjord, og man oppdaget raskt at begge parter hadde sammenfallende interesser. Grans og Rema 1000 passet som hånd i hanske med nesten identiske forretningskonsept. Begge så klare samarbeidsfordeler. Grans ønsket volum gjennom en større distribusjon og Rema var interessert i en eksklusiv leverandør av øl og brus. Det ble i det hele tatt et veldig hyggelig møte og etter kort tid kunne man signere en avtale, og med den gikk bryggeriet inn i en ny epoke med nye spennende utfordringer.

remaavtalen 1997 odd og guttorm

Odd Reitan og Guttorm Gran: Ingen Bryggerier hadde noen gang innledet et så tett samarbeid med en Dagligvarekjede før.

I forkant av Grans inntog i Rema 1000, ble det gjort mange forberedelser. Etikettene ble finjustert, salgskampanjer ble planlagt og tilretteleggelsen i butikkene startet. Rema-kjøpmennene var entusiastiske og  ryddet plass til ca 5-6 hundre kasser i hver butikk! Dette måtte bli en suksess…Og suksess ble det…

Screen Shot 2014-03-16 at 11.05.51 PM

En stolt Jan Halvorsen før Grans inntog i Rema 1000 i 1997.

reitanXl

Ole Robert Reitan og Guttorm Gran

1997: Grans blir landsdekkende
Avtalen med Rema  betydde en voldsom økning i omsetningen for Grans. Dette var man forberedt på og distributionen ble derfor utvidet gradvis. Det ble tidlig klart at lagerkapasiteten på bryggeriet var for liten til å håndtere den enorme veksten. Lageret ble bygget ut og ved januar 1997 var hele vestlandet og helt opp til Trondheim «beleiret» med edle dråper fra fjor´n. Nå gjenstod «kun» Nord Norge, og dette var en stor logistikk-utfordring. Hvordan skulle man klare å være konkurransedyktig med de fraktkostnadene det her var snakk om?

Den rimeligste løsningen var å frakte varene med NSB til Nordland, Troms og Finnmark, for deretter å transportere det videre til butikkene. Dette fungerte over all forventning, og i løpet av august 1997 kunne Guttorm Gran skilte med nok en triumf: Grans Bryggeri var landsdekkende!