Miljø og Ansvar

På Grans Bryggeri har ansvarlig drift vært en av de de viktigste pilarene siden oppstarten i 1899. Det har i alle år vært essensielt å ha gode prosedyrer for kvalitetskontroll i produksjonen og forsvarlig arbeidsforhold for våre ansatte. Disse verdiene og holdningene er godt kommunisert i hele organisasjonen, og vi er derfor godt rigget til å kunne levere både en høy kvalitet på produktene og samtidig en trygg og bærekraftig standard for mennesker og miljø.

Det er også viktig for oss at våre leverandører har gode rutiner for kvalitet og arbeidsforhold.
Derfor stiller vi på Grans Bryggeri like store krav til forsvarlig drift hos våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. Vi forventer at våre leverandører av varer og tjenester kan dokumentere at grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter blir ivaretatt.

På Grans Bryggeri tar vi vårt samfunnsansvar på alvor, og vi bidrar med støtte til en rekke lag, foreninger og institusjoner slik at barn og unge kan ha en trygg og variert oppvekst. Vi arbeider aktivt med å redusere sukker og salt i våre produkter, og vi utvikler stadig flere alkoholfrie alternativer. Vi tenker at Grans Bryggeri kan bidra til at stadig flere kan ta bedre valg for egen helse.

Morten Gran
Adm. dir.

Aktsomhetsrapport for Grans Bryggeri AS finner du her.

Grans Bryggeri  -A Great Place To Work!

Grans er GPTW-sertifisert.

Grans Bryggeri er sertifisert som A Great Place To Work. -En Great Place to Work-sertifisering er et tydelig tegn på at du jobber i en organisasjon som setter folkene i første rekke. En god medarbeideropplevelse bygger stolthet internt, men har også stor verdi for å tiltrekke seg de beste talentene i arbeidsmarkedet, samarbeidspartnere og nye kunder.

Gjenbruk i produkter fra Grans Bryggeri

Norge har verdens beste pantesystem og vi i Grans Bryggeri er blandt de aller beste til å benytte resirkulert materiale i våre produkter! Det har vi vært lenge og det er vi veldig stolte av. Det handler om kvalitet!

Bestselgere som Tropo, Champ, Siesta, Cola og Cola X fra Grans har alle til felles at de bruker emballasje som inneholder 80 prosent resirkulert plast. Slik bruker vi det vi kan om igjen, og minsker produksjonen av ny plast.

Å øke graden av resirkulert plast i emballasjen er et viktig tiltak for å hindre at det lages ny, og på den måten redusere det totale miljøfotavtrykket. Grans Bryggeri har derfor tilbudt produkter med gjenvunnet plast i emballasjen siden 2013.

Denne endringen tilsvarer over 550 tonn mindre produksjon av ny plast hvert år.

Gjenbruk i alle plastflasker fra Grans

De aller fleste produktene i plastflaske fra Grans Bryggeri har minimum 80% resirkulert plast i emballasjen, noe som tilsier 98,7% av volumet i dag. Det betyr at uansett hvilken Grans-brus du foretrekker, så velger du flasker som har levd flere liv. (link)

Grans Bryggeri jobber aktivt med å redusere utslipp av CO2.

Siden 2013 har Grans Bryggeri redusert utslippene med 45 prosent. Reduksjonen på 1 197 tonn CO2 tilsvarer 479 biler på norske veier i ett år, eller 239 ganger rundt jorden med fly.

Helse.

Øl skal nytes – ikke misbrukes!

Øl er en fantastisk kultur-drikk som har blitt brygget her til lands til alle tider. Den inneholder korn (malt), gjær, humle og vann. Øl i moderate mengder har i følge forskning.no en helsebringende effekt, og øl som nytes i ansvarlige former bidrar til veldig mye glede og hygge. Heldigvis er det også slik at de aller fleste nordmenn hygger seg med øl på en fornuftig måte, innenfor trygge rammer. Dessverre er det noen som misbruker alkohol. Vi er bevisste på de negative konsekvensene våre produkter indirekte kan påføre enkeltpersoner og samfunnet. Vi tar avstand fra fyll og misbruk av alkohol. Ta ansvar; bruk, smak og nyt, men ikke misbruk denne gudedrikk!

Reduksjon av sukker:

Andelen sukkerfrie produkter fra Grans Bryggeri har økt enormt siste årene. Vi jobber dessuten aktivt med å redusere mengden sukker i de produkter som  i dag inneholder sukker!

(Gr)ansvar:

Grans Bryggeri støtter mange små og store Kultur-arrangementer, idrettslag og foreninger i nærområdet (Sandefjord og Vestfold), men også nasjonalt i samarbeid med REMA 1000. Vi sponser først og fremst arbeid med barn og ideelle/humanitære organisasjoner.

Foreningspris:
Vi sponser foreninger i vårt nærområde som jobber med barn og unge med støtte i form av varer til svært reduserte priser. Har du spørsmål om sponsing til en forening eller et arrangement for barn/ungdom? Ta kontakt med oss på post@grans.no.