RESIRKULERT PLAST I PET FLASKER

RESIRKULERT PLAST I PET FLASKER

Det er mangel på resirkulert materiale til PET flasker i det norske markedet.

For å sikre tilgang til nok resirkulert materiale, må vi gå fra 80% rPet til 50% rPet i våre 1,5L flasker. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare.

To av våre produkter er merket med 80% rPet på etikett. I en periode vil det derfor være avvik mellom informasjon opplyst på etikett og reel rPet mengde i flaske.